biuro@iwanus.pl
(61) 622 97 66
880 089 957
Modelarzy 15
62-023 Kamionki k/Poznania
PRACOWNIA PROJEKTOWA | Katarzyna Iwanus

Nasza pracownia świadczy kompleksową obsługę w zakresie projektów architektoniczno – budowlanych. Projektujemy:

Wykonujemy projekty domów na indywidualne zamówienie od podstaw oraz dostosowujemy projekty już istniejące. Przygotowujemy projekty rozbudowy, nadbudowy, remontów oraz modernizacje obiektów już istniejących, w tym obiektów znajdujących się pod ochroną konserwatorską. Wykonujemy inwentaryzacje budowlane, a także przygotowujemy ekspertyzy budowlane. Opracowujemy projekty architektoniczne, konstrukcyjne i wykonawcze, projekty instalacji wewnętrznych i zewnętrznych z przyłączami oraz projekty drogowe.

Każdy nasz projekt uzupełniony jest fotorealistyczną wizualizacją, dzięki której można obejrzeć inwestycję zanim jeszcze powstanie.

Oprócz projektowania zajmujemy się również całościową obsługą inwestycji: od uzyskania decyzji o warunkach zabudowy lub wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego aż do momentu uprawomocnienia się pozwolenia na budowę. Po zakończeniu procesu projektowania podejmujemy się nadzoru autorskiego, konsultujemy i rozwiązujemy na bieżąco wątpliwości powstałe w trakcie realizacji zamierzenia budowlanego.

Nasza pracownia dostarczy Państwu projekt unikalny, ciekawy, nowoczesny i jednocześnie realizujący wszystkie potrzeby funkcjonalne.

Jak przebiega realizacja na przykładzie projektu domu

Projekt domu jednorodzinnego to jeden z najprostszych przypadków projektowych, posłużymy się nim do zobrazowania jak przebiega proces projektowy realizowany przez naszą pracownię.

Opis warto zacząć od zdefiniowana czym jest projekt budowlany. Projekt budowlany jest opracowaniem niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę oraz jej realizacji. Wg Prawa Budowlanego musi składać się z następujących części:

Projekt architektoniczno - budowlany wykonany przez nasz zespół to taki układ funkcjonalno - przestrzenny wpisany w bryłę budynku i konstrukcję, który spełnia wszystkie potrzeby Inwestora oraz jest zgodny z obowiązującym prawem.

Każdy proces projektowania poprzedzony jest najpierw wizją lokalną w terenie, która umożliwia zapoznanie się z otoczeniem planowanej inwestycji oraz pozwala stworzyć dokumentację fotograficzną, która zostanie wykorzystana następnie na etapie projektowania oraz tworzenia wizualizacji.

Następnym etapem są konsultacje i rozmowy, dzięki którym powstają liczne koncepcje projektowe, aby ostatecznie wybrać tą, która najlepiej spełnia potrzeby inwestora. Na podstawie tej wybranej tworzymy indywidualny projekt. Może on być typowy bądź nietypowy, nowoczesny bądź tradycyjny, murowany, drewniany bądź w konstrukcji mieszanej, w tym w stalowej. Potrafimy dostosować się do każdej potrzeby, doradzić najlepsze rozwiązanie do indywidualnej sytuacji.

Następnie powstaje gotowy projekt architektoniczno – budowlany, w którego skład wchodzą przykładowo takie rysunki jak:

Na końcu wykonywane są fotorealistyczne wizualizacje dzięki którym można obejrzeć jak będzie wyglądał gotowy budynek w jego otoczeniu, z różnych perspektyw, o różnych porach dnia, a nawet o różnych porach roku.

Formularz kontaktowy